راه های ارتباطی با ترکیول جهت خرید آنلاین از ترکیه

دفتر مرکزی ترکیول

فردیس، فلکه اول، کوچه ششم شرقی، پلاک 35

تیم پشتیانی

ایران ، کرج، فردیس ، فلکه دوم، روبروی بانک صادرات، فروشگاه الیزه

تماس با ترکیول